Centralizovaná správa uživatelů a zdrojů je vhodný nástroj pro snížení rizik a režijních nákladů ve vaší organizaci. Vyšší fluktuace zaměstnanců může vést k znatelným nákladům při správě uživatelských přístupů a rolí v podnikových systémech a zdrojích. Centralizovaná správa uživatelů umožní spravovat záznamy o uživatelích a zdrojích v jednom bodě, a tím předcházet redundanci a nekonzistenci […]

Pokračujte ve čtení Základy konfigurace zabezpečení JBoss AS 7 s OpenLDAP