Switchyard je novou opensource integrační platformou z portfolia JBoss, která umožnuje vývoj, nasazení, správu a integraci služeb podle zásad servisně orientované architektury.

Pokračujte ve čtení JBoss Switchyard ESB – Úvod do nové integrační platformy