Red Hat, Fuse Source a integrační platformy

Pokud nesledujete dění kolem Red Hatu (RH), mohlo vám uniknout, že v září tohoto roku dokončil akvizici společnosti FuseSource (FS), která podobně jako RH stavěla svůj obchodní model na poskytování přidané hodnoty k opensourcově vyvíjeným produktům.

Obdobně jako u RH, kde se projekty vyvíjejí v komunitních verzích pod JBossem a následně traformují do komerčních řešení, využívala firma FuseSource projekty spadající pod organizaci Apache. Přidaná hodnota těchto komerčních řešení pak spočívá především v technické podpoře a záruce dlouhodobější stability a kontinuity produktů.

Na rozdíl od JBossu, který je plně vlastněn RH a v těchto projektech, ač komunitních, mají lidé z RH hlavní slovo, byl FuseSource s Apache propojen „pouze“ prostřednictvím vývojářů/zaměstananců (i když často klíčových), podílejících se na několika vybraných projektech této neziskové organizace. To naznačuje, že prosazovat vlastní cíle v těchto projektech (které jsou základem komerčních produktů) bylo pro FuseSource v porovnání s RH obtížnější.

Firma FuseSource se zaměřovala na integrační produkty a middleware na platformě Java. Její klíčové produkty zahrnovaly integrační platformu Fuse ESB (Apache ServiceMix)a messaging middleware (MOM) Fuse MQ (Apache ActiveMQ).

Akvizicí FS tedy RH získal produkty, které přesně spadají do jeho segmentu, ve kterém působí, a i obchodní model těchto společností byl natolik podobný, že tento krok dává dobrý smysl.

To, co je méně jasné, je, jak zapadnou nově nabyté produkty do současného portfolia RH, kde se do velmi velké míry – co do funkcionality- překrývají se stávajícími. RH například touto koupí momentálně vlastní, spravuje a vyvíjí 3 projekty typu integrační platformy či ESB.

  • JBoss ESB (RH SOA 5)
  • JBoss Switchyard (budoucí RH SOA 6)
  •  Fuse ESB (budoucí JBoss Integrator)

U prvních dvou zmiňovaných je situace poměrně jasná, jde o generační výměnu stávajícího klíčového produktu.

Otázky ale vyvstávají u druhéeho a třetího produktu. V obou případech totiž jde o moderně pojaté (modularita, škálovatelnost a posun od ESB centrického pohledu k SOA) integrační platformy. Oba produkty navíc sdílejí modul zásadní pro implementaci integrační logiky – Apache Camel. Jeho klíčoví vývojáři patřili právě pod FS.

RH zmiňuje ve své prezentaci, že hodlá podporovat a rozvíjet všechny nově nabyté produkty, a v otázce dvou výše  zmíněných integračních platforem naznačuje jejich souběžné pokračování a produktové rozlišení podle šíře nabízených funkcionalit: SOA6 jako „plnohodnotné“ a JBoss Integrator jako „odlehčené“ verze.

Mnohem čitelnější je situace u MOM, kde RH neskrývá plán kompletně nahradit svůj stávající HornetQ za ActiveMQ (Fuse MQ) ve všech jeho klíčových produktech.

Pokud se ještě vrátím k SOA6 a JBoss Integratoru, mám pocit, že SOA6 (Switchyard ESB) je na rozdíl od SOA5 dostatečně škálovatelná (vhodné jako základ i pro malé/menší projekty s nízkou paměťovou stopou a modularitou, která umožní „zbavit se“ nevyužitých komponent), a je tedy schopna plně naharadit JBoss Integrator i v případech, kdy jsou systémové zdroje omezené.

Zdá se mi tedy, že z dlouhodobého hlediska jeden z těchto dvou produktů nepřežije. Osobně budoucnost JBoss Integratoru moc růžově nevidím.

 

Linky:

Zasláno v: Akvizice